Men News

Często uważamy peeling za całkowicie zbędny zabieg dla mężczyzny. To błędne myślenie, bo peeling ratuje i upiększa skórę każdego. A nawet można powiedzieć, że to mężczyźni bardziej tego peelingu potrzebują.